soalan lazim  hubungi kami   aduan dan maklum balas   peta laman
W3C

Pilihan W3C

Pilihan Warna: red  merah  kuning
Saiz Tulisan:
A- A A+
Jenis Tulisan:
Laman Utama Awam Penyelidikan Senarai Penyelidikan

Senarai Penyelidikan

Up

Senarai Penyelidikan

Abstrak Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Prestasi Kewangan Ar-Rahnu Koperasi Di Malaysia
Abstrak Penglibatan Koperasi Dalam Perniagaan Online Di Malaysia 17112021
Abstrak Analisis Ekosistem Pertumbuhan Koperasi Mikro Di Malaysia
Abstrak Amalan Pengurusan Pengetahuan Kop Kluster Sederhana Di Malaysia 4Okt
Abstrak Analisis Dan Model Pusat Pengedaran Runcit Koperasi
Abstrak Amalanpengurusan Pengetahuan Kop Kluster Sederhana Di Malaysia 4Okt
Abstrak Penglibatan Anggota Dalam Aktiviti Keusahawanan
Abstrak Kajian Analisis Faktor Kritikal Kejayaan Koperasi Penanam Sawit Mampan
Cabaran dalam Pengurusan dan pentadbiran Koperasi Kariah Masjid di Semenanjung Malaysia
Analisis Keperluan Latihan Pengurus Koperasi di Semenangjung Malaysia
Kajian Amalan Pengurusan Pusat pengedaran Koperasi di Malaysia
Kajian ke Atas Kesediaan Koperasi dalam Melaksanakan Aktiviti Rantaian Nilai: Dari Perspektif Industri Makanan
Penglibatan Belia dalam Pengurusan Tertinggi Koperasi
Penglibatan Koperasi dalam perniagaan stesen minyak Luar Bandar
Penglibatan Koperasi dalam Industri Pelancongan di Sabah
Sumbangan Koperasi kearah kesejahteraan Anggota Koperasi Felda di Malaysia
Kompetensi Graduan Diploma Pengurusan Koperasi (DPK) Maktab Koperasi Malaysia (MKM): Satu Analisis Jurang
Pematuhan Garis Panduan Suruhanjaya Koperasi Malaysia: Pengurusan dan Aktiviti Perniagaan Koperasi
Keberkesanan Pinjaman Tabung Modal Pusingan (TMP-JPK) terhadap Koperasi Kredit
Keberkesanan Pelaksanaan Pengurusan Risiko Koperasi Tier 1 dan Tier 2 di Malaysia
 
Undian
Adakah infomasi di dalam Portal IKM memenuhi ekspektasi dan keperluan pelanggan?